Taxivervoer voor Dalfsen, Ommen, Olst-Wijhe en Hardenberg

Leerlingenvervoer

Kunt u uw kind(eren) niet zelf naar school brengen of ophalen? Misschien kunt u dan gebruik maken van het leerlingenvervoer van de gemeente. Bijvoorbeeld als uw kind een handicap heeft. Of als school erg ver weg is.

U kunt leerlingenvervoer gebruiken als uw kind naar een school gaat voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

U kunt het leerlingenvervoer aanvragen via uw eigen gemeente. U vindt de juiste contactgegevens op de contactpagina.

Snel naar

De vervoerder is taxibedrijf Munckhof

Voor het leerlingenvervoer maken we gebruik van taxibedrijf Munckhof. Soms zetten zij onderaannemers in. In onze regio rijden zij veel met taxi’s van TCR.

Dit kunt u verwachten van Munckhof

 • Voor het begin van het schooljaar stelt de chauffeur zich aan u en uw kind voor. Zijn er bijzonderheden? Dan kunt u die dan met de chauffeur bespreken.
 • De chauffeur haalt uw kind op de afgesproken plek op.
 • De chauffeur brengt uw kind ook weer bij de afgesproken plek terug. En rijdt pas door als uw kind is opgevangen of binnen is. 
 • De chauffeur rijdt zoveel mogelijk via een vaste route.
 • De reistijd per kind is maximaal 75 minuten (voor een afstand van 50 kilometer).
 • We rekenen met een marge van 10 minuten voor en na de afgesproken tijd.
 • Verandert er iets in de ophaal- en terugbrengtijden? Dan laten we u dat op tijd weten.
 • Moet er een rolstoel mee? Dan rijdt de chauffeur die in de taxi. De chauffeur zet de rolstoel op de juiste manier vast.
 • Alleen de chauffeur mag de radio, deuren, ramen en rolstoellift bedienen.
 • Vertoont een kind ongewenst gedrag tijdens de rit? Dan melden we dit bij de school, de ouders/verzorgers en bij de regiecentrale van Munckhof.
 • Wilt u iets wijzigen in het vervoer? Dat kan niet bij de chauffeur of bij Munckhof.
  Wijzigingen geeft u door via uw gemeente.
 • Wilt u uw kind een dag afmelden voor het vervoer, bijvoorbeeld bij ziekte, doe dit dan via de
  regiecentrale van Munckhof. 

Dit verwachten we van u en uw kind(eren)

 • Is uw kind ziek? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Dit moet uiterlijk 1 uur voor ophaaltijd bij Munckhof bekend zijn.  Op werkdagen kunt u tussen 06.00 en 18.00 uur bellen met 088 900 8938. Of geef het 24 uur per dag door via MobiliteitsManager Online.
 • Is uw kind weer beter? Geef dit dan uiterlijk 1 dag voor de geplande ophaaltijd door. 
 • Geef ook aan ons door als u uw kind zelf ophaalt of naar school brengt.
 • Het leerlingenvervoer is alleen op vaste schooldagen en schooltijden. Deze staan in de schoolgids van uw school.
 • We kunnen geen rekening houden met uitgevallen lessen en afspraken met huis- of tandarts.
 • U kunt niet met de chauffeur regelen dat uw kind met een andere rit meerijdt.
 • Een adreswijziging of wijziging in school/stage geeft u door bij de afdeling leerlingenvervoer van uw eigen gemeente.
 • Grote wijzigingen, zoals een verhuizing, schoolwijziging of langdurige afwezigheid geeft u op tijd door aan uw gemeente.
 • Voor aan- of afmeldingen kunt u gebruik maken van MobiliteitsManager Online.

Wijzigingen doorgeven

De chauffeur neemt geen wijzigingen aan over het vervoer.

Voor het doorgeven van wijzigingen neemt u contact op met de regiecentrale van Munckhof. Dat kan op de volgende manieren:

 • Telefonisch op 088 900 8938 (op werkdagen tussen 06.00 – 18.00 uur)
 • Via de website www.mobiliteitsmanager.nl
  U vraagt een account aan door de naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en routecode van uw kind te mailen regie@munckhof.nl

Deze wijzingen moet u doorgeven aan Munckhof

 • Ziekte – geef uiterlijk een uur voor de ophaaltijd aan dat uw kind niet opgehaald hoeft te worden door ziekte.
  • U kunt u kind uiterlijk een dag voor de ophaaltijd weer beter melden. Anders wordt uw kind de volgende dag niet opgehaald.
 • Eigen vervoer – geef het uiterlijk een uur voor de ophaaltijd door dat u uw kind zelf wegbrengt of ophaalt.

Deze wijzigingen moet u doorgeven aan uw gemeente

De wijzigingen hieronder geeft u door aan uw gemeente. Bekijk de contactinformatie.

 • Een adreswijziging
 • Wijziging in school of stageadres
 • Langdurige afwezigheid

Zo gaan we om met incidenten

Gebeurt er tijdens het vervoer een incident? Dan melden we dit zo snel mogelijk bij u, de school en de gemeente.

Een incident is een gebeurtenis die invloed heeft op het vervoer. Bijvoorbeeld onverwachte verkeersdrukte, een ongeval of slecht weer. Ook ongewenst gedrag van reizigers of gevaarlijke voorwerpen zien we als incident.

Rijden we door met slecht weer?

Heeft het KNMI code oranje of rood afgegeven voor onze provincie? Dan hebben we het over slecht weer. In zulke situaties overleggen we met de school of we het vervoer door kan gaan. 

Uiteindelijk bepalen wij of het vervoer doorgaat. Soms kan het weer zorgen voor een vertraging.

In beide gevallen krijgt u informatie van ons of van de school.

Ik heb een klacht, wat nu?

Heeft u een klacht over het leerlingenvervoer? Dan kunt u die het beste meteen aan ons doorgeven. Doe dit in ieder geval binnen vijf dagen na de rit.

Een klacht kunt u indienen via Mybility. Dat kunt u doen via het formulier op deze site of via telefoonnumer 0900 333 44 41

Geef bij uw klacht een duidelijke omschrijving. Geef in ieder geval de volgende informatie:

 • De naam, geboortedatum en het adres van uw kind.
 • De datum en het tijdstip van de rit waar u een klacht over heeft.
 • De routecode (als u die heeft). Deze staat bij de routeinformatie.
 • Geplande vertrek- en/of aankomsttijd van de rit.
 • De naam van de locatie waar u ingeschreven bent.
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht

Heeft u geen klacht maar wel een suggestie om het vervoer beter te maken? Neem dan contact op met de adviseur leerlingenvervoer van uw gemeente.

Afhandeling van uw klacht

Mybility registreert uw klacht. Daarna onderzoekt en boordeelt Munchof de informatie.

Zij verzamelen alle gegevens bij de chauffeur, planner of andere betrokkenen en bekijken verbeteringsmaatregelen.

Na het onderzoek krijgt u een reactie op uw klacht.

Bent u na de terugkoppeling niet tevreden over de afhandeling van de klacht?

Neem dan contact op met het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxi. U kunt een klacht indienen via de website www.taxiklacht.nl.