Taxivervoer voor Dalfsen, Ommen, Olst-Wijhe en Hardenberg

In de gemeente Hardenberg moeten alle inwoners op hun eigen manier mee kunnen doen. Iedereen moet de kans krijgen om zijn eigen leven  vorm te geven. Met de wensen en doelen die daarbij horen. Daarbij is een belangrijke voorwaarde dat je jezelf kunt verplaatsen van A naar B. Lukt het niet om zelf te rijden of te fietsen? Dan moeten er oplossingen zijn die passen bij jouw situatie. Zodat je je toch kunt verplaatsen.

De afstand tussen kernen is groot

De afstanden tussen de kernen in onze gemeente is groot. Een aantal belangrijke voorzieningen zijn alleen in de kernen Hardenberg en Dedemsvaart. Zoals het ziekenhuis en het theater. Als kernen goed bereikbaar zijn, kun je er beter leven. Ook inwoners zonder auto moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen door onze gemeente. Er is een plan gemaakt om de fietsverbindingen tussen de kernen te verbeteren. Toch is het niet voor iedereen mogelijk om zich met de fiets te verplaatsen.

Openbaar vervoer in de gemeente

Er rijden in onze gemeente treinen, lijn- en buurtbussen. Toch is het openbaar vervoer nu niet voor iedereen bereikbaar. Bijvoorbeeld omdat de afstanden tot haltes groot zijn. En het vervoer is niet altijd makkelijk te gebruiken. Het openbaarvervoersysteem staat onder druk. Voor sommige mensen is maatwerkvervoer beschikbaar. Hieronder vallen het WMO sociaal vervoer, het leerlingenvervoer en het jeugdwetvervoer. Dit vervoer is uitsluitend voor mensen met een indicatie voor maatwerkvervoer

Kunnen we het openbaar vervoer en maatwerkvervoer combineren?

De gemeente en de provincie gaan onderzoeken of ze openbaar vervoer en maatwerkvervoer op een slimme manier kunnen combineren. Om zo een manier van vervoer te krijgen die voor iedereen geschikt is. Dit onderzoek is een resultaat van de intentieverklaring ‘publieke mobiliteit’ die de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel in 2022 ondertekenden. Hierin staat dat de gemeente Hardenberg goed bereikbaar wil zijn én blijven. Het vervoerssysteem kan dan bestaan uit treinen, lijn- en buurtbussen die rijden volgens een vaste dienstregeling en route. Dit kan aangevuld worden met vervoer dat afhangt van de vraag die er is. Hier geldt geen vaste route of dienstregeling. En iedereen mag hier gebruik van maken.

Eén vervoerssysteem voor alle inwoners van de gemeente

Het doel is om een beter vervoerssysteem te krijgen dat bereikbaar is voor meer inwoners van de gemeente. Misschien kan het een extra optie zijn voor kinderen met een indicatie leerlingenvervoer of inwoners met een WMO taxipas. Er blijven natuurlijk situaties waarin maatwerk nodig is. De gemeente zal dit blijven aanbieden.

Rond de zomervakantie zijn we klaar met het onderzoek

Bij het uitwerken van de mogelijkheden wil de gemeente in gesprek met een aantal groepen die hiermee te maken hebben. Ook verzamelen we gegevens, bijvoorbeeld hoe de vervoersstromen nu zijn. We werken daarbij samen met de provincie. En ook met de verschillende vervoerders en bestaande buurtbusverenigingen. We proberen voor de zomervakantie het onderzoek naar een nieuw vervoerssysteem af te ronden.